Den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken

Mjølnerparken står i disse dage overfor store forandringer. Bedre boliger, større tryghed og en god sammenhæng med Nørrebro bliver hovedfokus i den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken, som Bo-Vita har udarbejdet i samarbejde med Mjølnerparkens beboere. Helhedsplanen har til formål at skabe bedre forhold for Mjølnerparkens nuværende og kommende beboere og skal gøre området til et bedre sted at bo og færdes i.

Gennemførelsen af den fysiske helhedsplan blev endeligt vedtaget d. 14. juni 2015, hvor et stort flertal af beboerne stemte ja til at realisere den fysiske helhedsplan. Siden da er der blevet fintegnet på planerne og beboernes bidrag er inkluderet i de forskellige dele af planen. Tilladelser fra de offentlige myndigheder er blevet indhentet og finansieringen for helhedsplanen er på plads. I den kommende periode skal helhedsplanen projekteres og sættes i udbud, samtidig med at der planlægges genhusning for beboerne.

Her på siden kan du følge processen, få et nyhedsoverblik, samt få praktisk information og svar på spørgsmål om helhedsplanen og hvad det betyder for dig som beboer i Mjølnerparken. Beboere og andre interessenter er altid velkommen til at kontakte os via mail, telefon eller på projektkontoret/prøveboligen.

Tryk på billedet for at forstørre

Seneste nyt

  • Vil du flytte nu?

Vil du flytte nu?

  • marts 21, 2019

Mjølnerparken skal renoveres, og med regeringens vedtagelse af ghettoplanen skal vi også sælge 60 % af familieboligerne.

Derfor får du tilbud om at flytte nu.

Hvis du i dag […]

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en fysisk helhedsplan?
En helhedsplan er en samlet løsning på flere sammenhængende problemer. I den fysiske helhedsplans tilfælde handler det om at skabe bæredygtige løsninger for de udfordringer der eksisterer i Mjølnerparken, gennem forskellige fysiske indgreb og forandringer. Se under “Om helhedsplanen” hvilke fysiske indgreb og forandringer der kommer til at være, og som kommer til at skabe bedre forhold for Mjølnerparkens nuværende og kommende beboere.
Er den fysiske helhedsplan aflyst?
Nej, den fysiske helhedsplan er IKKE aflyst, men er blevet forsinket af forskellige årsager. Det forventes at renoveringen af de første lejemål kan gå i gang i efteråret 2019. Renovering af køkken, bad, vinduer, gårde og gader, handelsgade samt opførelsen af kvarterhus er stadig realitet.
Hvornår skal jeg genhuses?
Hvornår du skal genhuses, afhænger af, hvor du bor henne. Beboerne bliver genhuset i etaper og vi er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge alle genhusninger. Det vil sige at vi endnu ikke ved, hvor eller hvornår alle skal genhuses, men du kan være sikker på, at du i god tid og mindst tre måneder før, får at vide hvornår du skal flytte, og hvor du skal flytte hen.
Kan man få lov at se en plantegning for lejlighederne på 4. sal?
Plantegningerne for 4. salsboligerne er endnu ikke færdige og derfor er det i sagens natur heller ikke muligt at se et billede af dem endnu. Så snart tegningerne er færdige giver vi besked og det bliver muligt at se dem på hjemmesiden og på facebook.
Hvad gør I for trygheden?
Der er allerede flere boligsociale indsatser i gang, som skal forbedre trygheden. Derduover har Mjølnerparken fået 127 mio. kr. i støtte fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Københavns kommune til at finansiere det ben i helhedsplanen, som handler om at skabe en bedre forbindelse til Nørrebro og den omkringliggende by. En mere sivende trafik gennem området vil give flere øjne i gaden og på den måde også mere tryghed. Derudover har andre tryghedsskabende foranstaltninger, f.eks. aflåsning af gårde, sikring af døre og vinduer også en høj prioritet i den fysiske helhedsplan.
Bliver stuelejlighederne til butikker?
Som en del af helhedsplanen vil nogle af stuelejlighederne blive lavet om til erhverv og nogle af kælderaktiviteterne bliver flyttet op i stueetagerne. Flere af kældrene har været oversvømmet, og mange beboere føler sig utrygge ved at bruge f.eks. vaskerier i kældrene. Det er ikke planen at nedlægge alle stuelejlighederne, men det er de lejligheder, der er sværest at leje ud, fordi det er her, der oftest er sket indbrud. Du kan se hvilke lejligheder der bliver nedlagt i afstemningsmaterialet.

læs flere spørgsmål og svar her.

Kalender

Indlæser… Indlæser…