Den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken

Mjølnerparken står i disse dage overfor store forandringer. Bedre boliger, større tryghed og en god sammenhæng med Nørrebro bliver hovedfokus i den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken, som Lejerbo har udarbejdet i samarbejde med Mjølnerparkens beboere. Helhedsplanen har til formål at skabe bedre forhold for Mjølnerparkens nuværende og kommende beboere og skal gøre området til bedre sted at bo og færdes i.

Gennemførelsen af den fysiske helhedsplan blev endeligt vedtage d. 14. juni 2015, hvor et stort flertal af beboerne stemte ja til at realisere den fysiske helhedsplan. I øjeblikket fintegnes der på planerne, der skal findes håndværkere og beboerne bidrag skal inkluderes i de forskellige dele af planen, samtidig med at der planlægges genhusning for alle beboere.

Her på siden kan du følge processen, få et nyhedsoverblik, samt få praktisk information og svar på dine spørgsmål om helhedsplanen og hvad det betyder for dig, som beboer. Du er altid velkommen til at kontakte os via mail, telefon eller på ejendomskontoret

Seneste nyt

  • Mjølnerparken som forbillede

Mjølnerparken som forbillede

  • marts 15, 2017

I januar og februar har vi haft besøg af boligafdelinger fra Holland, Tåstrup og Brøndby. Det spændende ved lige netop disse tre besøg har været at grupperne har bestået […]

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en helhedsplan?
En Helhedsplan er en samlet løsning på flere problemer. I den fysiske helhedsplans tilfælde handler det om at finde løsninger for hele Mjølnerparken, den har derfor taget højde for de enkelte lejligheders behov for nye køkkener, badeværelse og vinduer. Men har også planer for cykel- og gangstier, som kan forbinde området bedre til resten af Nørrebro. Derudover er der behov for større lejligheder, bedre og trygge kældre, lyse opgange og vaskerum, og muligheder for at kunne mødes med naboerne. Kort sagt har den fysiske helhedsplan til formål at gøre det indvendige og udvendige af Mjølnerparken til et bedre sted at bo og færdes i.
Hvornår er Uptown Nørrebro, og SKAT-bygningen færdige?
De to byggeprojekter er ikke en del af den fysiske helhedsplan, men det forventes på nuværende tidspunkt, at Uptown Nørrebro, som er byggeriet bag Føtex, vil stå færdig med sine 500 nye studieboliger i år 2018. De 200 nye ungdomsboliger i SKAT-bygningen på Tagensvej blev færdige i februar 2017 og A&O Hotels Nørrebro åbner Maj 2017.
Er den fysiske helhedsplan aflyst?
Nej, den fysiske helhedsplan er IKKE aflyst, dog bliver projektet forsinket fordi vi afventer forskellige tilladelser således at byggeprogram og projektering kan færdiggøres. Renovering af køkken, bad, vinduer, gårde og gader, handelsgade samt opførelsen af kvarterhus er stadig realitet.
Hvornår skal jeg genhuses?
Hvornår du skal genhuses, afhænger af, hvor du bor henne. Beboerne bliver genhuset i etaper og vi er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge alle genhusninger. Det vil sige at vi endnu ikke ved, hvor eller hvornår alle skal genhuses, men du kan være sikker på, at du i god tid og mindst tre måneder før, får at vide hvornår du skal flytte, og hvor du skal flytte hen.
Kan man få lov at se en plantegning for lejlighederne på 4. sal?
Plantegningerne for 4. salsboligerne er endnu ikke færdige og derfor er det i sagens natur heller ikke muligt at se et billede af dem endnu. Så snart tegningerne er færdige giver vi besked og det bliver muligt at se dem på hjemmesiden og på facebook.
Hvad gør I for trygheden?
Der er allerede flere boligsociale indsatser i gang, som skal forbedre trygheden. Derduover har Mjølnerparken fået 127 mio. kr. i støtte fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Københavns kommune til at finansiere det ben i helhedsplanen, som handler om at skabe en bedre forbindelse til Nørrebro og den omkringliggende by. En mere sivende trafik gennem området vil give flere øjne i gaden og på den måde også mere tryghed. Derudover har andre tryghedsskabende foranstaltninger, f.eks. aflåsning af gårde, sikring af døre og vinduer også en høj prioritet i den fysiske helhedsplan.
Bliver stuelejlighederne til butikker?
Som en del af helhedsplanen vil nogle af stuelejlighederne blive lavet om til erhverv og nogle af kælderaktiviteterne bliver flyttet op i stueetagerne. Flere af kældrene har været oversvømmet, og mange beboere føler sig utrygge ved at bruge f.eks. vaskerier i kældrene. Det er ikke planen at nedlægge alle stuelejlighederne, men det er de lejligheder, der er sværest at leje ud, fordi det er her, der oftest er sket indbrud. Du kan se hvilke lejligheder der bliver nedlagt i afstemningsmaterialet.

læs flere spørgsmål og svar her.

Kalender

Indlæser… Indlæser…